Wydział Humanistyczny

01-06-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020

 § 1

Ze względu na brak protestów wyborczych dotyczących wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału z dnia 24 maja 2016 r., Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza dokonanie wyboru przedstawicieli do Wydziału Humanistycznego spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 § 2

WKW podaje listę wybranych osób do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020:

nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego

 1. Bator Monika
 2. Boksa Ewa
 3. Burdzy Dominika
 4. Chrobot Agata
 5. Chrząstek Tomasz
 6. Domagała Beata
 7. Gutowska Anna
 8. Hajduk Jan
 9. Jachimczyk Adam
 10. Justyniarska-Chojak Katarzyna
 11. Kazusek Szymon
 12. Kępa-Mętrak Jolanta
 13. Kruszelnicka Małgorzata
 14. Konarska-Zimnicka Sylwia
 15. Koniewicz Dariusz
 16. Łodej Sylwester
 17. Mazurkiewicz Michał
 18. Mijas Hanna
 19. Niekra Urszula
 20. Nobis-Wlazło Katarzyna
 21. Perczak Judytas
 22. Rosińska-Mamej Agnieszka
 23. Szwach Agnieszka
 24. Wójcik Donata
 25. Zubkow Jewgienij

 

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

– Krupa Magdalena

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98