Wydział Humanistyczny

02-09-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

W sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego.

§ 1

W związku ze zrzeknięciem się mandatu przez jedną osobę WKW ogłasza wybory uzupełniające w dniu 15.09.2016 r. w godz. 11.00-12.00. w budynku CJO, Świętokrzyska 21 D, sala nr 17.

§ 2

Termin i miejsce zgłaszania kandydatów:
Do dnia 8.09.2016 r. do godz. 13.00 u sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego, pok. 28, budynek CJO, Świętokrzyska 21 D.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98