Wydział Humanistyczny

16-09-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w kurii nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego.

– Olga Dąbrowska-Cendrowska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa