Wydział Humanistyczny

16-09-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w kurii nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego.

– Olga Dąbrowska-Cendrowska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1571129023e.kju1571129023@muhw1571129023
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98