Wydział Humanistyczny

10-03-2017

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

W sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 1

W związku z wygaśnięciem jednego mandatu członka senatu WKW ogłasza wybory uzupełniające w dniu 22.03.2017 r. w godz. 11.00-12.00 w budynku CJO, Świętokrzyska 21 D, sala nr 17.

§ 2

Termin i miejsce zgłaszania kandydatów:
Do dnia 15.03.2017 r. do godz. 14.00 u sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego, pok. 28, budynek CJO, Świętokrzyska 21 D.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98