Wydział Humanistyczny

01-03-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

W sprawie liczby oraz podziału mandatów do kolegium elektorów Wydziału

Na podstawie § 92 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się liczbę mandatów do kolegium elektorów wydziału na Wydziale Humanistycznym na 21.

Dokonuje się następującego podziału mandatów:

  • nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego – 11,
  • pozostali nauczyciele akademiccy – 4,
  • studenci i doktoranci – 4,
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 2.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582278461e.kju1582278461@muhw1582278461
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98