Wydział Humanistyczny

04-07-2018

Ogłoszenie rekrutacji (IV nabór) do projektu “Wysokiej Jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III _Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju_ Działanie 3.1 _Kompetencje w szkolnictwie wyższym_ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pn.: “WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE DLA ARTYSTÓW I PEDAGOGÓW” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17, ZAPRASZA STUDENTÓW KIERUNKU: PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; II stopień II rok NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 3.07.2018 r. do 10.07 2018 r. w dni robocze w godzinach: 8:00-14:00 przez opiekuna kierunku Praca socjalna na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym: Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98