Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

Informujemy, że nabór firm zostaje przedłużony do 07.06.2019 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe…

Czytaj więcej

Wyniki IV naboru 2019 dla projektu “Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Informujemy o wynikach naboru 2019 do projektu “Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” dla kierunków: Sztuki plastyczne Historia

Czytaj więcej

Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji (IV nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

Wyniki naboru 2019 dla projektu “Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Informujemy o wynikach naboru 2019 do projektu “Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” dla kierunków: Filologia polska Praca socjalna Sztuki plastyczne Wzornictwo

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji (III nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji (II nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji (I nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

Projekt „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”

Projekt „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III…

Czytaj więcej

Informacja o wynikach rekrutacji IV naboru do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Informujemy o wynikach rekrutacji IV naboru do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” dla kierunków: Praca socjalna II rok II stopnia Praca socjalna III rok I stopnia

Czytaj więcej
Skip to content