Wydział Humanistyczny

18-06-2018

Ogłoszenie rekrutacji (III nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17, zaprasza studentów kierunków: Filologia polska: I stopień III rok, II stopień II rok; Historia: I stopień III rok; II stopień I rok; II stopień II rok; Praca socjalna: I stopień III rok; II stopień I rok, II stopień II rok na płatne 16 tygodniowe staże.

Dokumenty przyjmowane będą od 19.06.2018 r. do 22.06 2018 r. do godziny 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:

Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7083

Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15;  25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06

Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 349 68 80

Do pobrania:

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98