Ogłoszenie rekrutacji (IV nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17, zaprasza studentów kierunków: Historia: I stopień II rok, I stopień III rok; Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: I stopień III rok  na płatne 16 tygodniowe staże.

Dokumenty przyjmowane będą od 06.05.2019 r. do 10.05 2019 r. do godziny 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:

Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15;  25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06

Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88

Skip to content