Wydział Humanistyczny

05-07-2018

Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim

Dzisiaj w siedzibie Dziekanatu Wydziału Humanistycznego odbyło się spotkanie Dziekana Janusza Detki z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. W rozmowach uczestniczyli także Radny Sejmiku Świętokrzyskiego dr Grzegorz Gałuszka i Prodziekan Wydziału Humanistycznego Marzena Marczewska.
Przedmiotem rozmów była współpraca Wydziału Humanistycznego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizowania praktyk i staży studenckich. Podpisano porozumienie dotyczące organizacji staży dla uczestników programu „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów” i przygotowania oferty uwzględniającej tzw. inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego (TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, BRANŻA TARGOWO-KONGRESOWA, INTELIGENTNA ADMINISTRACJA).  Jest to jeden z modułów akcji Urzędu Marszałkowskiego „Samorząd otwarty na młodych”.
Projekt – projekt pn.: „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Propozycja stażowa skierowana jest do studentów Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj: https://whum.ujk.edu.pl/projekt-wysokiej-jakosci-staze-dla-artystow-i-pedagogow/ .

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98