Projekt “Nowa Era Kształcenia”

Projekt “Nowa Era Kształcenia” nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
[Informacje]    [Regulamin]    [Zgłoszenie .DOCX]    [Zgłoszenie .PDF]   [Opis szkoleń]

Zapraszamy pracowników z Wydziału Humanistycznego do udziału w następujących kursach/szkoleniach:

  • Academic Teaching Ecellence
  • Inspiruj, porywaj, fascynuj
  • Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D

Przewidywany Termin realizacji kursów/szkoleń: 28.02.2019 r.

 

Skip to content