Projekt “Nowa Era Kształcenia”

Projekt “Nowa Era Kształcenia” nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
[Informacje]    [Regulamin]    [Zgłoszenie .DOCX]    [Zgłoszenie .PDF]   [Opis szkoleń]

Zapraszamy pracowników z Wydziału Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu w terminie do 27 października 2017 r. w pok. 22 na formularzu zgłoszeniowym.

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń rekrutacja od 27.10.2017 r. będzie prowadzona do momentu wyłonienia wszystkich uczestników projektu.

Skip to content