Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Szpunara

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 18.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Kamila Szpunara

Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku.

Genealogia – działalność publiczna – gospodarka

 

Promotor:

Dr hab. Jacek Pielas prof. UJK  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

Dr hab. Leszek Andrzej Wierzbicki prof. UMCS  – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Magdalena Ujma prof. UO – Uniwersytet Opolski

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_kamil_szpunar.html

Skip to content