Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pasisza

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Szpunara

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 18.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Arkadiusza Matachowskiego

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 4 października 2021 r. o godzinie 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Czarnoty

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 4 października 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Przedłużenie ankietyzacji do 28 sierpnia 2021

Szanowni Państwo, Informujemy, że aktualnie trwająca ankietyzacja zostanie przedłużona do 28 SIERPNIABR. Decyzję w tej sprawie podjęła Pani Rektor ds. kształcenia.

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Pietras

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Ireneusza Polita

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.07.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Zmyślnej 

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Drozdowskiej

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Marcina Kubickiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.06.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej…

Czytaj więcej
Skip to content