Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Tofila

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 25.03.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Maj-Malinowskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 21.03.2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Iwan

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.03.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Solewicz

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 17.01.2022 r. o godz. 13:30 w Instytucie…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Żuchowskiej

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Sikory-Serockiej

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Łabuz-Bębas

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pasisza

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Szpunara

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 18.10.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej…

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Arkadiusza Matachowskiego

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 4 października 2021 r. o godzinie 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy…

Czytaj więcej
Skip to content