Uchwała Nr 1/2023 OKW w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uchwała Nr 1/2023

 Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2020-2024

z dnia 16.03.2023 r.

Na podstawie § 118, § 162 ust 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2020-2024. Kalendarz czynności wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wybory do Rady Naukowej Instytutu zostaną przeprowadzone w miejscu siedziby Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, tj. – budynek Wydziału Humanistycznego ul. Uniwersytecka 17.

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr hab. Michał Mazurkiewicz prof. UJK

Skip to content