Wydział Humanistyczny

17-06-2020

Uchwała nr 10/2020 OKW w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 10/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni i pozostałych nauczycieli akademickich

Na podstawie Uchwały 39/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydatami na członków Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Humanistycznym zostały następujące osoby:

W grupie profesorów i profesorów Uczelni:

 1. Bracha Krzysztof,
 2. Dąbrowska-Cendrowska Olga,
 3. Gałczyńska Alicja,
 4. Konarska-Zimnicka Sylwia,
 5. Kowalski Waldemar,
 6. Legutko Grażyna,
 7. Marczewska Marzena,
 8. Miernik Grzegorz,
 9. Wojciechowska Beata.

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Ciszek Przemysław,
 2. Łodej Sylwester,
 3. Płusa Magdalena.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Mazurkiewicz

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98