Wydział Humanistyczny

17-06-2020

Uchwała nr 11/2020 OKW w sprawie ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Senatu UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 11/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Na podstawie § 118 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2. Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z Zarządzeniem nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 lutego 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku, zgodnie z Uchwałą nr 41/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kielcach z dnia 15 czerwca 2020 uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza postanawia, że wybory przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym UJK odbędą się w dniu 24 czerwca 2020 roku w godzinach od 9.00 do 10.30 w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl. Szczegółowe instrukcje zostaną wysłane drogą e-mailową osobom uprawnionym do głosowania.

§2

  1. W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w §1, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 11.30 do 12.30.
  2. W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w ust.1, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 13.00 do 14.00.
  3. W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 2, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 14.30 do 15.30.
  4. W przypadku obsadzenia mandatów do organu wyborczego w wyniku danego głosowania, kolejne głosowania nie odbywają się.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Mazurkiewicz

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98