Wydział Humanistyczny

23-06-2020

Uchwała nr 12/2020 w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach do Senatu UJK w Kielcach

Uchwała nr 12/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 czerwca 2020 roku

 w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Na podstawie § 127  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, iż protesty wyborcze w związku z wyborami do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich można składać w dniu wyborów, tj. 24 czerwca 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 25 czerwca 2020 roku do Pani mgr Justyny Kołodziejczyk w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 272 w godzinach od 9.00 do 15.00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr Michał Mazurkiewicz

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98