Wydział Humanistyczny

24-06-2020

Uchwała Nr 13 w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 13

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

§1

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2020 – 2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

– Sylwester Łodej

§2

Protesty wyborcze w związku z wyborami do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich można składać w dniu wyborów, tj. 24 czerwca 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 25 czerwca 2020 roku do Pani mgr Justyny Kołodziejczyk w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 272 w godzinach od 9.00 do 15.00

§3

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr Michał Mazurkiewicz

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98