Uchwała Nr 14 w sprawie wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

Uchwała Nr 14

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2020 – 2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni

– Gałczyńska Alicja

– Legutko Grażyna

– Marczewska Marzena

§2

W związku z nieobsadzeniem 2 mandatów OKW zgodnie z Uchwałą nr 11/2020 OKW wyznacza drugą turę wyborów, która odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 11.30 do 12.30, w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl.

§3

Kandydatami w drugiej turze będą:

– Bracha Krzysztof
– Dąbrowska-Cendrowska Olga
– Kowalski Waldemar
– Miernik Grzegorz
– Wojciechowska Beata

§4

Protesty wyborcze w związku z wyborami do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich można składać w dniu wyborów, tj. 24 czerwca 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 25 czerwca 2020 roku do Pani mgr Justyny Kołodziejczyk w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 272 w godzinach od 9.00 do 15.00

§5

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr Michał Mazurkiewicz

 

Skip to content