Wydział Humanistyczny

24-06-2020

Uchwała Nr 15 w sprawie wyników II tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

Uchwała Nr 15

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyników II tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

§ 1

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik II tury wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2020 – 2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni

– Dąbrowska-Cendrowska Olga

§ 2

W związku z nieobsadzeniem 1 mandatu OKW zgodnie z Uchwałą nr 11/2020 OKW wyznacza trzecią turę wyborów, która odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 13.00 do 14.00, w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl.

§ 3

Kandydatami w trzeciej turze będą:

– Miernik Grzegorz

– Wojciechowska Beata

§ 4

Protesty wyborcze w związku z wyborami do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich można składać w dniu wyborów, tj. 24 czerwca 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 25 czerwca 2020 roku do Pani mgr Justyny Kołodziejczyk w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 272 w godzinach od 9.00 do 15.00

§ 5

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr Michał Mazurkiewicz

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98