Uchwała Nr 16 w sprawie wyników III tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

Uchwała Nr 16

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyników III tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik III tury wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2020 – 2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni

– Wojciechowska Beata

§2

W związku z obsadzeniem mandatów w wyborach przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni, kolejne głosowania nie odbywają się.

§3

Protesty wyborcze w związku z wyborami do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów Uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich można składać w dniu wyborów, tj. 24 czerwca 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 25 czerwca 2020 roku do Pani mgr Justyny Kołodziejczyk w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 272 w godzinach od 9.00 do 15.00

§4

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr Michał Mazurkiewicz

 

Skip to content