Uchwała Nr 17 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym

Uchwała nr 17

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym

§1

Ze względu na brak protestów wyborczych dotyczących wyborów przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu – Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdziła dokonanie wyboru w/w wyborach.

Tym samym – podane w Uchwałach z dn. 24 czerwca 2020 r. – listy przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym stały się obowiązujące.

W grupie profesorów i profesorów Uczelni:

  1. Dąbrowska-Cendrowska Olga
  2. Gałczyńska Alicja
  3. Legutko Grażyna
  4. Marczewska Marzena
  5. Wojciechowska Beata

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

  1. Łodej Sylwester

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
dr Michał Mazurkiewicz

Skip to content