Uchwała Nr 20/2020 w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów

Uchwała Nr 20/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej
W
ydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów na kadencję 2020-2024

 z dnia 12.10.2020 r.

Na podstawie § 118 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zarządzenia 142/2020 Rektora  z dnia 15 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 90/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się:

§1

OKW dokonuje zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2020-2024 wprowadzonego uchwałą nr 18/2020 z dnia 05.10.2020 r.. Kalendarz czynności wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
   dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content