Uchwała nr 22/2020 w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Uchwała nr 22/2020

 Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

 

Na podstawie § 118 oraz § 162 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że liczba mandatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 została określona na 6 mandatów.

§2

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydatami na członków Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora zostały następujące osoby:

  1. Bator Monika
  2. Boksa Ewa
  3. Chrobot Agata
  4. Kowalczyk Joanna
  5. Łodej Sylwester
  6. Płusa Magdalena
  7. Zubkow Jewgienij

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego

dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content