Uchwała nr 23/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Rad Naukowych Instytutów

Uchwała nr 23/2020

 Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Rad Naukowych Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

Na podstawie § 118 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uchwały nr 49/2020  z dnia 21 września 2020 r. oraz Uchwały nr 50/2020 z dnia 5 października 2020 r. UKW UJK  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza postanawia, że wybory do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora odbędą się w dniu 23 października 2020 r. w godzinach od 9:00 do 10:30 w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl. Szczegółowe instrukcje zostaną wysłane drogą e-mailową osobom uprawnionym do głosowania.

§2

Okręgowa Komisja Wyborcza postanawia, że wybory do Rady Instytutu Historii spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora odbędą się w dniu  23 października 2020 r. w godzinach od 9:00 do 10:30 w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl. Szczegółowe instrukcje zostaną wysłane drogą e-mailową osobom uprawnionym do głosowania.

§3

  1. W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w §1 i §2, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 11.30 do 12.30.
  2. W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w ust.1, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 13.00 do 14.00.
  3. W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 2, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 14.30 do 15.30.
  4. W przypadku obsadzenia mandatów do organu wyborczego w wyniku danego głosowania, kolejne głosowania nie odbywają się.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                       Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego

dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content