Uchwała nr 24/2020 w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów

Uchwała nr 24/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20.10.2020 roku 

w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

 

Na podstawie § 127  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, iż protesty wyborcze w związku wyborami do Rad Naukowych Instytutów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

można składać w dniu wyborów, tj. 23 października 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 26 października 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content