Uchwała Nr 25 w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Uchwała Nr 25

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

Bator Monika
Boksa Ewa
Chrobot Agata
Łodej Sylwester
Płusa Magdalena

§2

W związku z nieobsadzeniem 1 mandatu OKW zgodnie z Uchwałą nr 23/2020 OKW wyznacza drugą turę wyborów, która odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 11.30 do 12.30, w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl.

§3

Kandydatami w drugiej turze będą:

Kowalczyk Joanna
Zubkow Jewgienij

§4

Protesty wyborcze w związku z wyborami wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

 można składać w dniu wyborów, tj. 23 października 2020 roku do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub w dniu następnym, tj. 26 października 2020.

§5

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content