Uchwała Nr 27 w sprawie wyników II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Uchwała Nr 27

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie wyników II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik II tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora, kolejne głosowania nie odbywają się.

Zubkow Jewgienij

§2

W związku z obsadzeniem mandatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora, kolejne głosowania nie odbywają się.

§3

Protesty wyborcze w związku z wyborami wyborów do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

 można składać w dniu wyborów, tj. 23 października 2020 roku lub w dniu następnym, tj. 26 października 2020 r. do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00.

§4

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content