Uchwała Nr 29 w sprawie wyników III tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii

Uchwała Nr 29

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie wyników III tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

§1

W związku z nierozstrzygnięciem III tury wyborów i jednoczesnym nieobsadzeniem 1 mandatu OKW zgodnie z Uchwałą nr 23/2020 OKW wyznacza czwartą turę wyborów, która odbędzie się w tym samym dniu, w godzinach od 14.30 do 15.30, w formie zdalnej za pośrednictwem formularza elektronicznego z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl.

§2

Kandydatami w drugiej turze będą:

  • Cecota Błażej
  • Kazusek Szymon

§3

Protesty wyborcze w związku z wyborami do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora można składać w dniu wyborów, tj. 23 października 2020 roku lub w dniu następnym, tj. 26 października 2020 do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00.

§4

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content