Uchwała nr 3/2023 w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uchwała nr 3/2023
Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 27.03.2023 r.

w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

Na podstawie § 118 oraz § 162 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że liczba mandatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 została określona na 2 mandaty.

§2

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że kandydatami na członków Rady Naukowej Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora zostały następujące osoby:

  1. Perczak Judyta
  2. Ciszek Przemysław

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                             

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego

dr hab. Michał Mazurkiewicz prof. UJK

Skip to content