Wydział Humanistyczny

23-10-2020

Uchwała Nr 30 w sprawie wyników IV tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii

Uchwała Nr 30

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie wyników IV tury wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik IV tury do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

Kazusek Szymon

§2

W związku z obsadzeniem mandatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora, kolejne głosowania nie odbywają się.

§3

Protesty wyborcze w związku z wyborami do Rady Naukowej Instytutu Historii UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora można składać w dniu wyborów, tj. 23 października 2020 roku lub w dniu następnym, tj. 26 października 2020 do Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 17, pokój nr 28 w godzinach od 9.00 do 15.00.

§4

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
dr hab. Michał Mazurkiewicz

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98