Uchwała Nr 31/2020 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów

Uchwała Nr 31/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora

§1

Ze względu na brak protestów wyborczych dotyczących wyborów przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora – Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdziła dokonanie wyboru w/w wyborach.

Tym samym – podane w Uchwałach z dn. 23 października 2020 r. – listy przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadający stopień naukowy doktora stały się obowiązujące.

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa:

 1. Bator Monika
 2. Boksa Ewa
 3. Chrobot Agata
 4. Łodej Sylwester
 5. Płusa Magdalena
 6. Zubkow Jewgienij

Rada Naukowa Instytutu Historii:

 1. Burdzy Dominika
 2. Jastrzębski Cezary
 3. Jaworski Rafał
 4. Justyniarska – Chojak Katarzyna
 5. Kazusek Szymon

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
dr hab. Michał Mazurkiewicz

Skip to content