Wydział Humanistyczny

30-04-2021

Wyniki rekrutacji na wakacyjne staże

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

W tym roku w wakacyjnych stażach wezmą udział studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej, historii i lingwistyki. Ciągle czekamy na decyzje dotyczące kierunków i lat, na których nie został spełniony wymóg 30% zgłoszeń w stosunku do ogólnej liczby studentów.

Staże mogą już planować studenci II roku I stopnia i II roku II stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej, II i III roku I stopnia oraz II roku II stopnia historii i II roku I stopnia oraz I roku II stopnia lingwistyki stosowanej. Pozostali kandydaci muszą jeszcze czekać na decyzje. Mimo zakończonej rekrutacji, można jeszcze zgłaszać się do udziału w stażach.

Szczegółowe informacje o wynikach rekrutacji i dalszym postępowaniu zostaną opublikowane na stronie https://whum.ujk.edu.pl/aktualnosci-2021/ w terminie do 10 maja. Jeśli ktoś chciałby odbywać staż indywidualnie u wybranego przez siebie pracodawcy, zachęcamy do nawiązywania wstępnych kontaktów.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98