Wydział Humanistyczny

Regulamin dyplomowania

  • Regulamin dyplomowania na studiach i i II stopnia  – pobierz
  • załącznik 1 (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej) – pobierz
  • załącznik 2 (formularz recenzji) – pobierz
  • załącznik 3 (formularz oświadczenia)  – pobierz
  • załącznik 4 (fiszka)  – pobierz
  • załącznik 5 (wyciąg  z Regulaminu Studiów)  – pobierz

Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazywania informacji do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych (pobierz)

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1542630164e.kju1542630164@muhw1542630164
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98