Projekt “Nowa Era Kształcenia”

Projekt “Nowa Era Kształcenia” nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i…

Czytaj więcej

Termin realizacji kursu ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION

Czytaj więcej

Projekt „Nowa Era Kształcenia” – Wyniki rekrutacji

wyniki rekrutacji

Czytaj więcej

Projekt “Nowa Era Kształcenia”

Projekt “Nowa Era Kształcenia” nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i…

Czytaj więcej
Skip to content