Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, 2019

Beata Wojciechowska, Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, 2019, 188 s., ISBN 978-83-7133-738-3, cena 37,80 zł Średniowieczna medycyna nawiązywała do klasycznych koncepcji fizjologii i patologii człowieka, akceptując…

Czytaj więcej

Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917. Studia i źródła

Stanisław Wiech (oprac.), Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917. Studia i źródła, t. 1, 2019, 288 s., format B5, ISBN 978-83-7133-766-6, cena 47,25 zł Publikacja dotyczy…

Czytaj więcej

Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej

Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański (oprac.), Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej, 2019, 246 s., format B5, ISBN 978-83-7133-747-5,…

Czytaj więcej

Dziennik Stanisława Borkowskiego konserwatywnego ziemianina z jędrzejowskiego Lipna (1919-1921)

Mariusz Nowak (oprac.), Dziennik Stanisława Borkowskiego konserwatywnego ziemianina z jędrzejowskiego Lipna (1919-1921), 2019, 202 s.,  format B5, ISBN 978-83-7133-765-9, ISBN 978-83-60777-81-7, cena 42,00 zł Niniejszy memuar przedstawia wydarzenia społeczno-polityczne w…

Czytaj więcej

W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody „Polskiego Tysiąclecia” 1957-1966/67

Anita Młynarczyk-Tomczyk, W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody „Polskiego Tysiąclecia” 1957-1966/67, 2019, 664 s., ISBN 978-83-7133-736-9, 978-83-60777-79-4 cena 87,15 zł Polskie Tysiąclecie to tytuł uchwały Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia…

Czytaj więcej

Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939

Edyta Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, 2019, 444 s., ISBN 978-83-7133-734-5, 978-83-60777-80-0, cena 58,80 zł Publikacja opisuje pośrednią ingerencję państwa na funkcjonowanie prywatnych podmiotów gospodarczych…

Czytaj więcej

Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, cz. 1

Anna Krich, Swietłana Mulina, Stanisław Wiech (wybór i oprac.), Swietłana Mulina, Stanisław Wiech (red.), Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, cz. 1. Dokumenty administracji…

Czytaj więcej

Thinking Styles. Research Programs. How Does Science Change?

Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka, Rev. Paweł Tambor, Thinking Styles. Research Programs. How Does Science Change? 2020, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-845-8, cena 21,00 zł Contents Introduction  ……………………………………………………

Czytaj więcej

Albumasar, Flores Astrologie. Kwiatki Astrologii

Sylwia Konarska-Zimnicka, Beata Wojciechowska, Lucyna Kostuch (tłum. i oprac.) we współpracy z Piotrem Piotrowskim, Albumasar, Flores Astrologie. Kwiatki Astrologii, 2020, 172 s., format B5, ISBN 978-83-7133-859-5, cena 33,60 zł Flores…

Czytaj więcej

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia

Sylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska, (red.) Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, 2019, 356 s.,  format B5 cm, ISBN 978-83-7133-752-9, cena 50,40 zł Celem niniejszej…

Czytaj więcej
Skip to content