Wydział Humanistyczny

25-03-2020

Komunikat Dziekana ws. kształcenia zdalnego

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W SPRAWIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Zgodnie  z Zarządzeniem Rektora nr 68/2020 dotyczącym zmian w organizacji zajęć dydaktycznych na tryb zdalny, na Wydziale Humanistycznym osobami odpowiedzialnymi  za kształcenie na odległość na poszczególnych kierunkach są:

dr hab. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak (jolanta.kepa@ujk.edu.pl) – dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska (alicja.galczynska@ujk.edu.pl) – filologia polska, logopedia

dr Jan Hajduk (jan.hajduk@ujk.edu.pl) – filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka stosowana

dr Szymon Kazusek (szymon.kazusek@ujk.edu.pl) – historia

Wskazane osoby pozostają w stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia (także pracującymi w ramach umów cywilno-prawnych) oraz ze studentami.

Pytania dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania platformy e-learningowej należy kierować do mgr Jakuba Chałupczaka (jakub.chalupczak@ujk.edu.pl), a narzędzi z pakietu MS Office 365 do mgr inż. Marcina Sadowskiego (m.sadowski@ujk.edu.pl).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 ust.2 wspomnianego wyżej Zarządzenia Rektora UJK, wszyscy prowadzący zajęcia są zobligowani do sporządzania raportów  i harmonogramów pracy zdalnej wg przygotowanych tabel (w załączniku). Dokumenty te należy przesłać do osób odpowiedzialnych za kształcenie zdalne na poszczególnych kierunkach w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym prowadzone były zajęcia tego typu.  

To ułatwi i ureguluje pracę wszystkich podmiotów włączonych w proces kształcenia zdalnego oraz jego późniejszą weryfikację.

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Janusz Detka prof. UJK

załącznik 1 –  Harmonogram realizacji zajęć zdalnych

załącznik 2 -Miesięczny raport ze zdalnej realizacji zajęć

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98