Wydział Humanistyczny

29-03-2018

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”

Zapraszamy studentów/ki na płatne, kierunkowe staże w projekcie „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku akademickim 2017/2018 w stażach mogą brać udział studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będący na: III roku I stopnia studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • Filologia Polska,
  • Filologia: Filologia Angielska; Filologia Germańska, Filologia Rosyjska,
  • Historia,
  • Wzornictwo,
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582921759e.kju1582921759@muhw1582921759
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98