Rekrutacja uzupełniająca na płatne staże wakacyjne

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Dajcie szansę sobie i innym!

Od 12 do 19 kwietnia 2021 uruchamiamy rekrutację uzupełniającą na płatne staże wakacyjne, realizowane w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Zgłosiło się wielu chętnych, ale nie na wszystkich kierunkach i latach spełniony jest wymóg udziału w stażach 30% studentów danego rocznika.

Jeśli jesteście studentami czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia polska, Historia lub Lingwistyka stosowana, zgłoście się na staże, które pozwolą Wam nie tylko ciekawie spędzić wakacje, ale przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe u wybranego pracodawcy i zasilić swój budżet.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.
Szczegółowe informacje: https://whum.ujk.edu.pl/aktualnosci-2021/.

Skip to content