Uwaga studenci dziennikarstwa

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Rozszerzamy rekrutację na szkolenia PR i przesuwamy termin ich realizacji

W związku z koniecznością dostosowania do sytuacji w kraju planowanych na listopad szkoleń PR, przesuwamy ich realizację na pierwszy możliwy, w tej chwili jeszcze nieokreślony, termin. Chcemy, żeby nie odbywały się one wyłącznie online. Liczymy, że w kolejnych tygodniach/miesiącach powróci możliwość pracy stacjonarnej. Przedłużamy też i rozszerzamy rekrutację.

Zapraszamy do udziału w projekcie „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, moduł podnoszenia kompetencji, studentów czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, tj. II i III roku. Rekrutacja będzie trwała do 13 listopada. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenia rekrutacyjne (formularz dostępny na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/ ) należy przesłać na adres staze.whum@ujk.edu.pl . Kryteria rekrutacji oraz wszelkie szczegóły związane z jego realizacją dostępne są na stronie https://whum.ujk.edu.pl/certyfikowane-szkolenia-i-warsztaty-dla-studentow-dziennikarstwa/ . Średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów należy podać na podstawie danych z Wirtualnej Uczelni. Nie jest wymagane zaświadczenie o średniej ocen z Dziekanatu. W toku rekrutacji komisja pozyska potwierdzenie wpisanych średnich z Dziekanatu. W odniesieniu do pozostałych kryteriów, razem ze zgłoszeniem do projektu należy przesłać skany zaświadczeń, legitymacji, umów, itp.

Osoby, które już złożyły formularze zgłoszeniowe są zakwalifikowane do projektu. Łączne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane po jej zakończeniu na stronie https://whum.ujk.edu.pl/kategoria/projekty/nowe-perspektywy/szkolenia-warsztaty/ .

Skip to content