Wydział Humanistyczny

04-03-2016

Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów zapraszają studentów i doktorantów na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową, której mottem stały się słowa Adolfa Rudnickiego „Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną”. Odbędzie się ona 15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5. Konferencja adresowana jest do badaczy dziedzin humanistyki z zakresu historii, historii kultury, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, etnografii, antropologii kulturowej i innych dyscyplin naukowych.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1569079669e.kju1569079669@muhw1569079669
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98