Wydział Humanistyczny

Ogłoszenia-Wybory

 • 25 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz w…

  czytaj więcej
 • 24 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w II turze wyborów do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki wymaganą większość głosów uzyskała: Lidia Michalska-Bracha. Ze względu na nieobsadzenie jednego mandatu do Senatu WKW…

  czytaj więcej
 • 24 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że podczas wyborów do Rady Wydziału spośród pracowników niesamodzielnych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wszystkie mandaty zostały obsadzone. Listy wybranych osób podane zostaną zgodnie z kalendarzem…

  czytaj więcej
 • 24 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że z powodu nieobsadzenia wszystkich mandatów do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki wybory uzupełniające, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, odbędą się w tym samym miejscu w tym…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie ustalenia list kandydatów do Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Wydziałowa Komisja Wyborcza na podstawie § 92 pkt 5 Statutu Uniwersytetu…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 WKW ustaliła następujące listy kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020.  Listy kandydatów…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Na podstawie § 92 pkt…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Na podstawie §…

  czytaj więcej
 • 12 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonych czynności wyborczych prodziekanami Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 wybrane zostały: dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof UJK – ds. naukowych, dr hab. Marzena…

  czytaj więcej
 • 10 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Na podstawie §…

  czytaj więcej
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1571132314e.kju1571132314@muhw1571132314
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98