Wydział Humanistyczny

Ogłoszenia-Wybory

 • 15 marca 2017

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że kandydatem w uzupełniających wyborach do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego…

  czytaj więcej
 • 10 marca 2017

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  W sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. § 1 W związku…

  czytaj więcej
 • 16 września 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w kurii nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego….

  czytaj więcej
 • 8 września 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że kandydatem w uzupełniających wyborach do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora…

  czytaj więcej
 • 2 września 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  W sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego. § 1 W…

  czytaj więcej
 • 1 czerwca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020

  czytaj więcej
 • 1 czerwca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w obu kuriach nauczycieli akademickich

  czytaj więcej
 • 30 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie wyników uzupełniających wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  czytaj więcej
 • 25 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie wyników wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK oraz w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UJK spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora…

  czytaj więcej
 • 25 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz w…

  czytaj więcej
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98