Wydział Humanistyczny

Ogłoszenia-Wybory

 • 16 września 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w kurii nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego….

  czytaj więcej
 • 8 września 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że kandydatem w uzupełniających wyborach do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora…

  czytaj więcej
 • 2 września 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  W sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego. § 1 W…

  czytaj więcej
 • 1 czerwca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020

  czytaj więcej
 • 1 czerwca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w obu kuriach nauczycieli akademickich

  czytaj więcej
 • 30 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie wyników uzupełniających wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  czytaj więcej
 • 25 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie wyników wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK oraz w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UJK spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora…

  czytaj więcej
 • 25 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz w…

  czytaj więcej
 • 24 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w II turze wyborów do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki wymaganą większość głosów uzyskała: Lidia Michalska-Bracha. Ze względu na nieobsadzenie jednego mandatu do Senatu WKW…

  czytaj więcej
 • 24 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że podczas wyborów do Rady Wydziału spośród pracowników niesamodzielnych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wszystkie mandaty zostały obsadzone. Listy wybranych osób podane zostaną zgodnie z kalendarzem…

  czytaj więcej