Wydział Humanistyczny

Ogłoszenia-Wybory

 • 22 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Zgłoszenia kandydatów na Dziekana Wydziału Humanistycznego składane są do Wydziałowej Komisji Wyborczej w terminie od 15 do 22 kwietnia 2016 r. w budynku Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej 21…

  czytaj więcej
 • 18 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów uzupełniających do kolegium elektorów Wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich: Instytut Historii – Sylwia Konarska-Zimnicka Instytut Dziennikarstwa i Informacji – Olga Dąbrowska-Cendrowska Przewodnicząca Wydziałowej Komisji…

  czytaj więcej
 • 18 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki powtórnych wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pozostałych nauczycieli akademickich: Tomasz Chrząstek Olga Dąbrowska Cendrowska Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej dr Lidia Mazur-Mierzwa

  czytaj więcej
 • 18 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów uzupełniających do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego: Iwona Mityk Józef Smoliński Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej…

  czytaj więcej
 • 11 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Uchwała nr 7/2016 W sprawie wyborów do kolegium elektorów Wydziału Humanistycznego z dnia 10 marca 2016 roku § 1 Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza co następuje: Wykaz elektorów do kolegium elektorów…

  czytaj więcej
 • 11 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Uchwała nr 6/2016 W sprawie wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu z dnia 10 marca 2016 roku §1 Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich…

  czytaj więcej
 • 9 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do kolegium elektorów wydziału wybrane zostały: Beata Majewska, Agnieszka Nowak Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej dr Lidia Mazur-Mierzwa

  czytaj więcej
 • 4 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, że wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym UJK w Kielcach odbędą się w dniu 10 marca 2016 r….

  czytaj więcej
 • 4 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, że wybory do Kolegium Elektorów Wydziału spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym UJK w Kielcach odbędą się w dniu 9 marca 2016 r….

  czytaj więcej
 • 4 marca 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje listę kandydatów do kolegium elektorów Wydziału:

  czytaj więcej
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98