Wydział Humanistyczny

Ogłoszenia-Wybory

 • 10 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Senatu na kadencję 2016-2020 Zgłoszenia kandydatów do Senatu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale…

  czytaj więcej
 • 9 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020 Na podstawie Uchwały Nr 49/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK z dn. 28.04.2016 r. Wydziałowa Komisja…

  czytaj więcej
 • 6 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 oraz wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prodziekanów Wydziału Humanistycznego Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że…

  czytaj więcej
 • 5 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje: dr hab. DETKA JANUSZ prof. UJK jednogłośnie został wybrany na Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020. Gratulujemy! Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Lidia Mazur-Mierzwa

  czytaj więcej
 • 5 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie stwierdzenia wyboru dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza wybór dr hab. Janusza Detki prof. UJK na dziekana Wydziału Humanistycznego…

  czytaj więcej
 • 28 kwietnia 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie ogłoszenia wyników wyborów dziekana oraz zgłoszenia kandydatów na prodziekanów Wydziałowa Komisja Wyborcza wprowadza następujące zmiany w Uchwale nr 1: Ogłoszenie wyników wyborów dziekana odbędzie się 5 maja 2016…

  czytaj więcej
 • 27 kwietnia 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

   w sprawie ustalenia liczby i rozdziału mandatów w Radzie Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że Rada Wydziału Humanistycznego w kadencji 2016-2020 liczy 117 osób. Wydziałowa Komisja…

  czytaj więcej
 • 22 kwietnia 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach na Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 Na podstawie § 10 Uchwały nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala…

  czytaj więcej
 • 22 kwietnia 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że kandydatem na dziekana Wydziału Humanistycznego jest: DETKA JANUSZ Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje na dzień 5 maja 2016 r. (czwartek) na godz. 11:00 zebranie kolegium elektorów…

  czytaj więcej
 • 22 kwietnia 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o zmianie daty wyborów do Senatu z daty 2.06.2016 r. na datę 24.05.2016 r. Wybory do Senatu i do Rady Wydziału odbędą się tego samego…

  czytaj więcej
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98