Wydział Humanistyczny

Ogłoszenia-Wybory

 • 24 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że z powodu nieobsadzenia wszystkich mandatów do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki wybory uzupełniające, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, odbędą się w tym samym miejscu w tym…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie ustalenia list kandydatów do Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Wydziałowa Komisja Wyborcza na podstawie § 92 pkt 5 Statutu Uniwersytetu…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 WKW ustaliła następujące listy kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020.  Listy kandydatów…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Na podstawie § 92 pkt…

  czytaj więcej
 • 18 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Na podstawie §…

  czytaj więcej
 • 12 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonych czynności wyborczych prodziekanami Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 wybrane zostały: dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof UJK – ds. naukowych, dr hab. Marzena…

  czytaj więcej
 • 10 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym Na podstawie §…

  czytaj więcej
 • 10 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

   w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020 Na podstawie § 10 Uchwały nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia…

  czytaj więcej
 • 10 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Senatu na kadencję 2016-2020 Zgłoszenia kandydatów do Senatu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale…

  czytaj więcej
 • 9 maja 2016

  Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020 Na podstawie Uchwały Nr 49/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK z dn. 28.04.2016 r. Wydziałowa Komisja…

  czytaj więcej