Ogłoszenie rekrutacji (IV nabór) do projektu “Wysokiej Jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III _Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju_ Działanie 3.1 _Kompetencje w szkolnictwie…

Czytaj więcej

Informacja o wynikach rekrutacji III naboru do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Informujemy o wynikach rekrutacji III naboru do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” dla kierunków: filologia polska praca socjalna I rok II stopnia praca socjalna II rok II…

Czytaj więcej

Informacja o wynikach rekrutacji II naboru do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Informujemy o wynikach rekrutacji II naboru do projektu „Wysokiej jakości i Staże dla Artystów i Pedagogów” dla kierunków: filologia polska historia edukacja plastyczna

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji (III nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

Projekt „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”

Projekt „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III…

Czytaj więcej

Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

Wyniki rekrutacji (I nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Informacja o wynikach rekrutacji – Edukacja plastyczna – studia I stopnia Informacja o wynikach rekrutacji – Wzornictwo – studia I stopnia Informacja o wynikach rekrutacji – Filologia Polska Informacja o…

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji (II nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Ogłaszamy drugi nabór wniosków do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”. Dokumenty przyjmowane będą od 23 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00  przez…

Czytaj więcej

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”

Zapraszamy studentów/ki na płatne, kierunkowe staże w projekcie „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku akademickim…

Czytaj więcej
Skip to content