Uchwała nr 21/2020 w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów Instytutu Historii

Uchwała nr 21/2020  Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 16.10.2020 r. w sprawie stwierdzenia liczby mandatów oraz listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Historii…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 20/2020 w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów

Uchwała Nr 20/2020 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów na kadencję 2020-2024  z dnia 12.10.2020…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT nr 1/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej WH

Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 05.10.2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do  Rad Naukowych Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Instytutu Historii Wydziału…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 19/2020 w sprawie miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów oraz zgłoszeń kandydatów do Rad Naukowych Instytutów

Uchwała Nr 19/2020 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów oraz zgłoszeń kandydatów do Rad Naukowych Instytutów na Wydziale Humanistycznym…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 18/2020 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów na kadencję 2020-2024

Uchwała Nr 18/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów na kadencję 2020-2024  z dnia…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 17 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym

Uchwała nr 17 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 16 w sprawie wyników III tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

Uchwała Nr 16 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyników III tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 15 w sprawie wyników II tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

Uchwała Nr 15 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyników II tury wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 14 w sprawie wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie profesorów i profesorów Uczelni

Uchwała Nr 14 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w…

Czytaj więcej

Uchwała Nr 13 w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 13 Okręgowej Komisji WyborczejWydziału HumanistycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK…

Czytaj więcej
Skip to content